Kari Cota

Kari Cota is the executive pastry chef for Kimpton Alma San Diego, a sleek and stylish Kimpton boutique hotel in downtown San Diego.